Аливаа улсын визийг мэдүүлэх нь зүгээр нэг бичиг баримт бүрдүүлэх төдий зүйл биш бөгөөд таны ирээдүй, амьдралд тань чухал нөлөөлөх хүчин зүйл тул та маш хариуцлагатай хандах шаардлагатай билээ. Бидний хувьд таны нөхцөл байдлыг олон талаас дүгнэн таньд хамгийн тохиромжит хувилбарыг санал болгон таны амжилтын төлөө хамтран ажиллах болно

Та доорхи хэсгээс ямар төрлийн визээр ямар үйлчилгээ биднээс авах боломжтойг харна уу /доорхи үйлчилгээнүүд нь ерөнхий үйлчилгээ ба та бидэнтэй зөвлөлдснөөр таны хүсэлтийн дагуу өөр шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх боломжтой/. Баярлалаа

 

Цагаачлах буюу байнгын оршин суух эрх хүсэх


Маш олон хүн тухайн зорчиж буй улс орондоо байнгын оршин суух эрх хүсэлтэй байдаг бөгөөд аливаа улсын байнгын оршин суух эрхийг хэд хэдэн төрлөөр авах боломжтой байдаг билээ. Бид таныг хэрхэн тухайн улсын байнгын оршин суух эрх авах боломжтойг тодорхойлон, чиглүүлэн ажиллах болно /Жишээ нь: АНУ-ын Ногоон Карт, Канад, Австрал-ын Байнгын оршин суугч г.м/ Байнгын оршин суух авах боломжууд -Ажлын шугамаар -Хөрөнгө оруулалтын шугамаар -Нарийн мэргэжил, гоц авьяастан, шинжлэх ухааны ажилчид, урлагынханд зориулсан хөтөлбөр -Орогнол хүсэх /улс төрийн оронол г.м/ -Бусад Танилцуулгыг ЦАГААЧЛАЛЫН ВИЗ хэсэгт дарна уу

#demo.question.question1#


#demo.question.question1.answer1#
#demo.question.question2#


#demo.question.question2.answer1#

 1. #demo.question.question2.answer2#
 2. #demo.question.question2.answer3#
 3. #demo.question.question2.answer4#
 4. #demo.question.question2.answer5#
#demo.question.question3#


#demo.question.question3.answer0#

 1. #demo.question.question3.answer1#
 2. #demo.question.question3.answer2#
 3. #demo.question.question3.answer3#
 4. #demo.question.question3.answer4#
 5. #demo.question.question3.answer5#
#demo.question.question4#


#demo.question.question4.answer1#

#demo.question.question1#


#demo.question.question1.answer1#
#demo.question.question2#


#demo.question.question2.answer1#

 1. #demo.question.question2.answer2#
 2. #demo.question.question2.answer3#
 3. #demo.question.question2.answer4#
 4. #demo.question.question2.answer5#
#demo.question.question3#


#demo.question.question3.answer0#

 1. #demo.question.question3.answer1#
 2. #demo.question.question3.answer2#
 3. #demo.question.question3.answer3#
 4. #demo.question.question3.answer4#
 5. #demo.question.question3.answer5#
#demo.question.question4#


#demo.question.question4.answer1#

Цагаачлах буюу байнгын оршин суух эрх хүсэх


Маш олон хүн тухайн зорчиж буй улс орондоо байнгын оршин суух эрх хүсэлтэй байдаг бөгөөд аливаа улсын байнгын оршин суух эрхийг хэд хэдэн төрлөөр авах боломжтой байдаг билээ. Бид таныг хэрхэн тухайн улсын байнгын оршин суух эрх авах боломжтойг тодорхойлон, чиглүүлэн ажиллах болно /Жишээ нь: АНУ-ын Ногоон Карт, Канад, Австрал-ын Байнгын оршин суугч г.м/ Байнгын оршин суух авах боломжууд -Ажлын шугамаар -Хөрөнгө оруулалтын шугамаар -Нарийн мэргэжил, гоц авьяастан, шинжлэх ухааны ажилчид, урлагынханд зориулсан хөтөлбөр -Орогнол хүсэх /улс төрийн оронол г.м/ -Бусад Танилцуулгыг ЦАГААЧЛАЛЫН ВИЗ хэсэгт дарна уу

#demo.question.question1#


#demo.question.question1.answer1#
#demo.question.question2#


#demo.question.question2.answer1#

 1. #demo.question.question2.answer2#
 2. #demo.question.question2.answer3#
 3. #demo.question.question2.answer4#
 4. #demo.question.question2.answer5#
#demo.question.question3#


#demo.question.question3.answer0#

 1. #demo.question.question3.answer1#
 2. #demo.question.question3.answer2#
 3. #demo.question.question3.answer3#
 4. #demo.question.question3.answer4#
 5. #demo.question.question3.answer5#
#demo.question.question4#


#demo.question.question4.answer1#

Цагаачлах буюу байнгын оршин суух эрх хүсэх


Маш олон хүн тухайн зорчиж буй улс орондоо байнгын оршин суух эрх хүсэлтэй байдаг бөгөөд аливаа улсын байнгын оршин суух эрхийг хэд хэдэн төрлөөр авах боломжтой байдаг билээ. Бид таныг хэрхэн тухайн улсын байнгын оршин суух эрх авах боломжтойг тодорхойлон, чиглүүлэн ажиллах болно /Жишээ нь: АНУ-ын Ногоон Карт, Канад, Австрал-ын Байнгын оршин суугч г.м/ Байнгын оршин суух авах боломжууд -Ажлын шугамаар -Хөрөнгө оруулалтын шугамаар -Нарийн мэргэжил, гоц авьяастан, шинжлэх ухааны ажилчид, урлагынханд зориулсан хөтөлбөр -Орогнол хүсэх /улс төрийн оронол г.м/ -Бусад Танилцуулгыг ЦАГААЧЛАЛЫН ВИЗ хэсэгт дарна уу

Хөрөнгө оруулалтын виз


АНУ-ын E1-E2, EB-5 виз, Канад, Австрали, Португаль, Гренада улсуудын хөтөлбөрүүд Хөрөнгө оруулалтын визээр та тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийнэ тухайн улсад гэр бүлийн хамт ажиллаж амьдрах эсхүл цаашлаад байнгын оршин суух эрх авах боломжтой байдаг Бид таньд дараахь үйлчилгээг санал болгож байна -Иж бүрэн зөвлөгөө -Хөрөнгө оруулах боломжит улсыг тодорхойлох; -Хөрөнгө оруулах бизнесийг тодорхойлох; -Бизнесийн уулзалт тухайн улсад биечлэн очиж танилцах; -Бизнес план хийх; -Тусгай лиценз бүхий цагаачлалын хуульчтай холбож өгөх; -Оруулах хөрөнгийг тодорхойлж өгөх; -Бусад; Танилцуулгыг ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ВИЗ хэсэгт дарна уу

Орогнол буюу ASYLUM


Монгол улсаас маш олон иргэн барууны өндөр хөгжилтэй орнуудад ASYLUM буюу орогнолыг хүссэн байдаг. Хэрэв та болон таны гэр бүл, ойр дотны хүн, найз нөхөд, хамтрагчид доорхи нөхцөл байдлын улмаас өөрийн эх орондоо аюул заналхийлэлд өртсөн эх орондоо байх нь амь нас, эрүүл мэндэд тань хор уршигтай бол та орогнолыг хүсч болно Үндэслэлүүд 1. Арьс өнгө 2. Үндэс угсаа 3. Улс төрийн үзэл бодол 4. Шашин шүтлэг 5. Тодорхой хэсэг бүлэгт хамаарагддаг бол /бэлгийн цөөнх г.м/ Таньд дээрхи үндэслэлүүд байгаа нөхцөлд та тухайн улс оронд орогнол хүсч болох юм. Гэвч орогнол гэдэг нь маш их процедуртай нарийн, төвөгтэй зүйл бөгөөд та сайтар бодсоны үндсэнд орогнол хүсэхээ шийдвэрлэх нь тохиромжтой гэж бид үзэж байна. Та орогнол хүсэх нөхцөлд зайлшгүй тусгай лиценз бүхий цагаачлалын өмгөөлөгчөөс үйлчилгээ авах шаардлагатай билээ. Хэрэв та өөрийн кэйс-ийн дагуу дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авахыг хүсвэл бидэнд хандж болно. Бид таньд өөрсдийн туршлага дээрээс үндэслэн зөвлөгөө өгөхөөс гадна шаардлагатай нөхцөлд тусгай лиценз бүхий цагаачлалын өмгөөлөгчтэй холбож өгөх болно Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ASYLUM хэсэгт дарна уу

Орогнол буюу ASYLUM


Монгол улсаас маш олон иргэн барууны өндөр хөгжилтэй орнуудад ASYLUM буюу орогнолыг хүссэн байдаг. Хэрэв та болон таны гэр бүл, ойр дотны хүн, найз нөхөд, хамтрагчид доорхи нөхцөл байдлын улмаас өөрийн эх орондоо аюул заналхийлэлд өртсөн эх орондоо байх нь амь нас, эрүүл мэндэд тань хор уршигтай бол та орогнолыг хүсч болно Үндэслэлүүд 1. Арьс өнгө 2. Үндэс угсаа 3. Улс төрийн үзэл бодол 4. Шашин шүтлэг 5. Тодорхой хэсэг бүлэгт хамаарагддаг бол /бэлгийн цөөнх г.м/ Таньд дээрхи үндэслэлүүд байгаа нөхцөлд та тухайн улс оронд орогнол хүсч болох юм. Гэвч орогнол гэдэг нь маш их процедуртай нарийн, төвөгтэй зүйл бөгөөд та сайтар бодсоны үндсэнд орогнол хүсэхээ шийдвэрлэх нь тохиромжтой гэж бид үзэж байна. Та орогнол хүсэх нөхцөлд зайлшгүй тусгай лиценз бүхий цагаачлалын өмгөөлөгчөөс үйлчилгээ авах шаардлагатай билээ. Хэрэв та өөрийн кэйс-ийн дагуу дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авахыг хүсвэл бидэнд хандж болно. Бид таньд өөрсдийн туршлага дээрээс үндэслэн зөвлөгөө өгөхөөс гадна шаардлагатай нөхцөлд тусгай лиценз бүхий цагаачлалын өмгөөлөгчтэй холбож өгөх болно Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ASYLUM хэсэгт дарна уу

Холбогдох