Визний зорилго

АНУ-д сурах хүсэлтэй хүн бүхэн АНУ-ын доорхи сургалтын визүүдийг мэдүүлэх шаардлагатай байдаг

 

F1/F2 ангилал-АНУ-ын их дээр сургууль, коллеж, дунд сургуульд, хэлний курст сурах хүсэлтэй бол уг ангиллын визийг мэдүүлнэ

M1/M2 ангилал-АНУ-д техник мэргэжлийн сургалт, дадлагад хамрагдах хүсэлтэй бол уг ангиллын визийг мэдүүлэх юм жишээ нь: Нисгэгчийн сургууль, сувилагч, гагнуурчин, оёдолчин г.м

J1/J2 ангилал-АНУ-д оюутан солилцооны хөтөлбөр, бусад солилцооны хөтөлбөрт оролцох бол уг ангиллын визийг мэдүүлнэ жишээ нь: Хамгийн түгээмэл хөтөлбөр бол АНУ-д зун ажиллах боломжоор хангадаг Work and Travel хөтөлбөр юм

Мөн хэрэв та аяллын B1/B2 визтэй нөхцөлд визний ангиллаа өөрчлүүлэн сургуульд сурж болно

Визний танилцуулга

Визний давуу тал


-Та сургалтын визүүдийг мэдүүлэхдээ гэр бүлийн гишүүдтэйгээ цуг мэдүүлж болно /хүүхэд 21 нас хүртэлхи/​; -Та тухайн сургуульдаа сурж байгаа нөхцөлд таны виз сургалтыг тань дуусах хүртэл хүчинтэй байдаг. Тиймээс визний хугацаа нь яг тодорхой дуусах хугацаа байдаггүй бөгөөд тухайн оюутны сургалтын хугацаанаас шууд хамаардаг; -Оюутны визний хувьд цаашид АНУ-д ажиллах, байнгын оршин суух эрх хүсэхэд гол гүүр болж өгдөг чухал визний нэг; -Визэнд орхоос өмнө нь төлбөрөө заавал төлөх шаардлагагүй; -Төгссөний дараа мэргэжлээрээ ажиллах; -Цаашид ажлын виз мэдүүлэх; -Ногоон Карт мэдүүлэхэд гүүр болж өгнө; -Бусад
Визний хугацаа


-Визийг 10 жил хүртэлхи хугацаагаар олгох боломжтой манай байгууллагаар үйлчлүүлэн АНУ-ын аяллын визээ авсан хүмүүсийн дийлэнхи нь 10 жилийн виз авсан байдаг; --АНУ-руу 1 зорчих хугацаандаа дийлэнхидээ 6 сар хүртэлхи хугацаагаар АНУ-д байж болно;
Ажил хийх боломж


АНУ-д сурч буй гадны оюутнууд тусгай ажиллах зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр ажил хийж болно Сургуулиа төгссөний дараа OPT буюу сургууль төгссөний дараах 1-3 жил хүртэлхи ажиллах эрхээр хангагдах боломжтой байдаг
Виз мэдүүлэх хугацаа


Таны сурахыг хүсч буй хөтөлбөр, сургууль мөн таны өөрийн онцлогоос шалтгаалан харилцан адилгүй байдаг Дийлэнхидээ 1-3 сарын хугацаа ордог
Бүрдүүлэх материал


Бүрдүүлэх материал АНУ-ын элчингийн хувьд хамгийн их төөрөгдөлд хүргэдэг зүйл нь материал бүрдүүлэлт байдаг. АНУ-ын элчин нь таньтай ярилцлага хийсний үр дүнд таньд виз олгох эсэхийг шийддэг бөгөөд бодит байдал дээр материал үзэх магадлал маш бага байдаг юм. Тиймээс хүмүүсийн хувьд материал бүрдүүлэлтэн дээр маш их төөрөгдөлтэй байдаг ба та мэргэжлийн зуучлагч газраас зайлшгүй зөвлөгөө авахыг таньз зөвлөж байна Бүрдүүлэх материал Сургуульруу I-20 буюу SEVIS бичиг баримт авахын тулд илгээх бичиг баримт -Англи хэлний курсэд сурах бол 10 жилийн гэрчилгээ, тусгай мэргэжлийн коллеж төгссөн бол төгссөний гэрчилгээ, баклавр, магистрын диплом /энэ 4-с нэг нь байхад болно/ -Баклаврт сурах бол 10 жилийн гэрчилгээ, тусгай мэргэжлийн коллеж төгссөн бол төгссөний гэрчилгээ -Магистрт сурах бол баклаврын диплом; -Докторт сурах бол баклавр, магистрын диплом; -Сургалт болон сурах хугацаанд гарах төлбөр болон амьжиргааны зардлыг төлж чадахыг баталсан банкны хуулга, тодорхойлолт; -Гадаад пасспорт; -Сургуулиас шаардсан нөхцөлд бусад; Элчингийн ярилцлаганд ороход бүрдүүлэх материал -I-20 SEVIS баримт; -SEVIS төлбөр төлсөн баримт; -DS-160 маягт; -АНУ-ын элчинд ярилцлагын цагын төлбөрийн баримт; -5X5 харьцаатай зураг; -Хамгийн доод тал нь 6 сарын хүчинтэй пасспорт; -Бусад материал нь таны онцлогоос шалтгаалан харилцан адилгүй бөгөөд мэргэжлийн зуучлагч газраас зөвлөгөө авна уу
Виз мэдүүлэх алхам /товч/


-Өөрийн сурахыг хүсч буй сургуульруу хүсэлт явуулах; -Сургуулиас шаардсан бичиг баримтыг илгээх; -Сургууль таныг суралцахыг зөвшөөрсөн нөхцөлд I-20 баримтыг шуудангаар илгээнэ; -SEVIS төлбөр төлөх; -DS-160 маягт дээр оруулах шаардлагатай мэдээллийг бэлдэх /маш олон тооны мэдээлэл байдаг сайтар, хянамгай бэлдэх/ -DS-160 маягтыг асуултын дагуу англиар бөглөх /уг маягт хамгийн чухал маягт/; -Хаан Банкинд АНУ-ын элчингийн ярилцлагын төлбөр болох 160$-ыг тушаан тусгай КОД бүхий хуудас авах; -АНУ-ын элчингийн цагыг цахимаар авч цахим маягт бөглөх; -Шаардлагатай материал бичиг баримтыг бүрдүүлэх; -Элчингийн ярилцлаганд бэлдэх /Монгол эсхүл Англи/ -Элчингийн ярилцлаганд орох; -Визний хариу авах; -Бусад шаардлагатай үйл ажиллагаа;
Зардал


Тиймээ уг асуулт бол яах аргагүй та бүхний хамгийн ихээр сонирхдог асуултын нэг билээ. Юуны түрүүүнд нэг зүйлийг сануулахад та АНУ-ын аяллын виз мэдүүлэхийн тулд их хэмжээний зардал гарахгүй гэдгийг танд сануулъя. Таниас гарах зардал 1. Элчингийн ярилцлагын цаг товлох төлбөр 160$ /та ямар ч нөхцөлд уг зардлыг төлнө танд буцааж олгогдохгүй визэнд орж буй бүх хүн насны шаардлага харгалзахгүй төлнө/ 2. Шаардлагатай нөхцөлд орчуулгын зардал 10,000-50,000 төгрөг 3. Элчингийн ярилцлаганд ороход шаардагдах цээж зураг 5,000 төгрөг 4. Бусад /шаардлагатай нөхцөлд нотариат, даатгал г.м бусад зардлууд байж болно/ 5. Та зуучлалын байгууллагаар үйлчлүүлсэн нөхцөлд зуучлалын хөлс орж болно

Бидэнтэй хамтарч ажиллах

Бидний давуу талууд


-Таны ирээдүйн карьер, хүсэл зорилгод тань тааруулж хамгийн тохиромжит хөтөлбөрийг олж өгөх/Жишээ нь: Хэлний курс, Баклавр, Магистр, Тусгай сургалт, Оюутан солилцоо, Доктор г.м/; -Виз гарах магадлал өндөр бүхий сургалтын хөтөлбөр; -Элчингийн ярилцлаганд Англи, Монгол хэлээр бэлдэх; -Олон жилийн туршлага; -Хэд хэдэн сургуульруу анкет илгээх; -Бүх үйлчилгээ нэг дор цогц үйлчилгээ -Санхүүгийн баталгааны зөвлөгөө; -Бусад
Зөвлөгөө-Үйлчилгээ


-Таньд тохирох хамгийн боломжит сургуулийг тодорхойлж, урилга I-20 маягт авч өгөх -Таньд тохирох хамгийн боломжит хөтөлбөрийг сонгож өгөх /хэлний курс, баклавр, магистр г.м/ -Тэтгэлэг олох -Sevis төлбөр төлөх -DS-160 бөглөлт -Элчинд ярилцлагын цаг хамгийн тохиромжит өдөр авч өгөх -Элчингийн ярилцлаганд бэлдэх /Монгол, Англи/ -Очих газар амьдрах байр олж өгөх -Санхүүгийн зөвлөгөө -Сургууль солих, шилжих -Визний ангилал өөрчлөх -Шаардлагатай тохиолдолд албан ёсны гэрчилгээтэй цагаачлалын өмгөөлөгчтэй холбож өгөх -Орчуулга -Шаардлагатай нөхцөлд тосох хүн -Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал -Бусад шаардлагатай маягтууд -Цаашид АНУ-д байнгын оршин суух эрх хүсэх -Таны хүсэлтэн дээр үндэслэн бусад шаардлагатай зөвлөгөө-үйлчилгээ
Аяллын B1/B2 визтэй хүн ангиллаа өөрчлөх


Хэрэв та АНУ-ын аяллын визтэй нөхцөлд АНУ-д зорчиж байх хугацаандаа сургуульд орон өөрийн аяллын визний ангиллыг сургалтруу шилжүүлэн өөрчлөх боломжтой байдаг. Ангиллаа өөрчлөхийн тулд хэд хэдэн нарийн шат дараалалтай байдаг бөгөөд дийлэнхи нөхцөлд та тусгай лиценз бүхий цагаачлалын хуульчаас туслалцаа авах болно Бид таньд дараахь зөвлөгөө-үйлчилгээг үзүүлнэ -Тохиромжтой сургууль олох; -Бичиг баримт бүрдүүлэлт; -Цагаачлалын хуульчтай холбож өгөх; АНХААРАХ Таны ангилал амжилттай солигдох эсэхийг зөвхөн АНУ-ын цагаачлалын албанаас шийдэх болно. Таны ангилал өөрчлөгдтөл та АНУ-д хууль ёсны статусаа хадгалах шаардлагатай бөгөөд дийлэнхи нөхцөлд ангилал өөрчлөхөөс гадна тухайн аяллын визний хугацааг 6 сараас сунгах хүсэлтийг мөн гаргадаг болно

Түгээмэл асуултууд

Бидний давуу талууд


-Таны ирээдүйн карьер, хүсэл зорилгод тань тааруулж хамгийн тохиромжит хөтөлбөрийг олж өгөх/Жишээ нь: Хэлний курс, Баклавр, Магистр, Тусгай сургалт, Оюутан солилцоо, Доктор г.м/; -Виз гарах магадлал өндөр бүхий сургалтын хөтөлбөр; -Элчингийн ярилцлаганд Англи, Монгол хэлээр бэлдэх; -Олон жилийн туршлага; -Хэд хэдэн сургуульруу анкет илгээх; -Бүх үйлчилгээ нэг дор цогц үйлчилгээ -Санхүүгийн баталгааны зөвлөгөө; -Бусад
Зөвлөгөө-Үйлчилгээ


-Таньд тохирох хамгийн боломжит сургуулийг тодорхойлж, урилга I-20 маягт авч өгөх -Таньд тохирох хамгийн боломжит хөтөлбөрийг сонгож өгөх /хэлний курс, баклавр, магистр г.м/ -Тэтгэлэг олох -Sevis төлбөр төлөх -DS-160 бөглөлт -Элчинд ярилцлагын цаг хамгийн тохиромжит өдөр авч өгөх -Элчингийн ярилцлаганд бэлдэх /Монгол, Англи/ -Очих газар амьдрах байр олж өгөх -Санхүүгийн зөвлөгөө -Сургууль солих, шилжих -Визний ангилал өөрчлөх -Шаардлагатай тохиолдолд албан ёсны гэрчилгээтэй цагаачлалын өмгөөлөгчтэй холбож өгөх -Орчуулга -Шаардлагатай нөхцөлд тосох хүн -Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал -Бусад шаардлагатай маягтууд -Цаашид АНУ-д байнгын оршин суух эрх хүсэх -Таны хүсэлтэн дээр үндэслэн бусад шаардлагатай зөвлөгөө-үйлчилгээ
Аяллын B1/B2 визтэй хүн ангиллаа өөрчлөх


Хэрэв та АНУ-ын аяллын визтэй нөхцөлд АНУ-д зорчиж байх хугацаандаа сургуульд орон өөрийн аяллын визний ангиллыг сургалтруу шилжүүлэн өөрчлөх боломжтой байдаг. Ангиллаа өөрчлөхийн тулд хэд хэдэн нарийн шат дараалалтай байдаг бөгөөд дийлэнхи нөхцөлд та тусгай лиценз бүхий цагаачлалын хуульчаас туслалцаа авах болно Бид таньд дараахь зөвлөгөө-үйлчилгээг үзүүлнэ -Тохиромжтой сургууль олох; -Бичиг баримт бүрдүүлэлт; -Цагаачлалын хуульчтай холбож өгөх; АНХААРАХ Таны ангилал амжилттай солигдох эсэхийг зөвхөн АНУ-ын цагаачлалын албанаас шийдэх болно. Таны ангилал өөрчлөгдтөл та АНУ-д хууль ёсны статусаа хадгалах шаардлагатай бөгөөд дийлэнхи нөхцөлд ангилал өөрчлөхөөс гадна тухайн аяллын визний хугацааг 6 сараас сунгах хүсэлтийг мөн гаргадаг болно

Бүрдүүлэх материал

  • Сургуулийн I-20 маягт

  • Банкны баталгаа

  • Sevis-төлсөн баримт

  • Сургуулийн захиа

  • DS-160 маягт

  • АНУ-ын элчинд ярилцлагын цагын төлбөрийн баримт

  • 5X5 харьцаатай зураг

  • Хамгийн доод тал нь 6 сарын хүчинтэй пасспорт

  • Бусад материал нь таны онцлогоос шалтгаалан харилцан адилгүй бөгөөд мэргэжлийн зуучлагч газраас зөвлөгөө авна уу